بانوی پاییز

از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست ... " انسان " م آرزوست

هشدار!!

    این یک یادداشت موقت است           حق با همسرم بود!!         نمی توانی               هر بلایی                     سر روح و ذهن ناخودآگاهت بیاوری                                                           و از ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 34 بازدید
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
7 پست
خرداد 84
5 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
5 پست